Een burn-out of overspannenheid kan verschillende oorzaken hebben. Een van de factoren die meespeelt is de situatie waarin we ons nu bevinden. Zichtbaar en onzichtbaar is de coronacrisis van invloed op ons stressniveau. Sommigen ervaren onzekerheid over hun gezondheid of baan. We worden gedwongen ons aan te passen en dit vraagt veel van onze mentale weerbaarheid. Werknemers die al psychische klachten hadden kunnen te maken krijgen met verergerde of hernieuwde klachten.

Jack van de Klundert, fysiotherapeut en re-integratiedeskundige bij Kannick, herkent dit: “Mensen missen op dit moment de sociale omgeving op het werk enorm. We werken minder samen en als collega’s deel je minder met elkaar en heb je ook minder steun aan elkaar. Hierdoor loopt stress sneller op”.

De ontwikkeling van stressgerelateerde klachten kan ontstaan door een combinatie van verschillende factoren:

  • Op het werk spelen mee: hoge werkdruk, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden.
  • Persoonlijke kenmerken, zoals gedrevenheid, perfectionisme, zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat, moeite hebben met het herkennen en erkennen van grenzen, weinig zelfvertrouwen en gebrek aan veerkracht.
  • Andere persoonlijke omstandigheden zoals een slechte financiële situatie of een familielid die ziek is en waarvan je de zorg op je hebt genomen.
  • Algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op je werk- en privébalans, zoals de economie of digitalisering.

Met stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid kun je soms nog redelijk functioneren. Er wordt echter meer van je gevraagd dan je aankan. Als dit te lang duurt kan de spreekwoordelijke emmer overlopen. Dat noemen we dan een burn-out.

Een burn-out ziet er per persoon verschillend uit maar het is over het algemeen een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Voorbeelden van lichamelijke klachten van een burn-out zijn: uitgeput zijn, je oververmoeid voelen, hoofdpijn, duizeligheid, onrustig of slecht slapen. Voorbeelden van psychische klachten zijn: je geestelijk vermoeid voelen, minder zelfvertrouwen, minder goed concentreren en onthouden, snel prikkelbaar, minder goed tegen prikkels kunnen, snel emotioneel, piekeren en je opgejaagd voelen

Werknemers met burn-outklachten kampen vaak met vermoeidheidsklachten. Het lukt echter vaak niet om een rem te vinden. Het ingesleten patroon is om door te gaan. De druk neemt daardoor verder toe met als gevolg dat mensen slechter slapen, waardoor de vermoeidheid en klachten nog meer toenemen.

Het programma van Kannick is erop gericht om de vicieuze cirkel te doorbreken en je de regie terug te laten pakken. Het uiteindelijke doel is om weer optimaal te functioneren, zowel privé als op je werk. Je leert een balans te vinden tussen energiegevers en zaken die energie kosten en je komt weer lekker in je vel te zitten.

Je wordt zowel individueel als in een groep begeleid. Zo leer je van én met elkaar. Het programma biedt ritme, structuur en educatie. Het is niet alleen leren maar ook doen door ervaringsgerichte oefeningen. Dagelijks bewegen en ontspannen zijn een belangrijk onderdeel van het programma.

We begeleiden werknemers zowel fysiek, denk daarbij aan afstemming tussen belastbaarheid en belasting, als mentaal, door het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De werkomgeving, zoals de direct leidinggevende of werkgever wordt bij het programma betrokken. Een burn-out heeft niet alleen invloed op je functioneren op het werk, maar ook thuis, bij je familie en vrienden. De naasten worden daarom ook bij het programma betrokken.

Kannick biedt een totaalaanpak. Zo werken we samen naar een goede balans tussen werk en privé.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons Programma Actief Herstel Intensief?