In stressvolle situaties ligt een burn-out op de loer. Een burn-out of overspannenheid kan vele oorzaken hebben. Een van die oorzaken kan de situatie zijn waarin we ons nu bevinden.  Zichtbaar en onzichtbaar is de coronacrisis van invloed op ons stressniveau. Sommigen ervaren onzekerheid en stress over hun gezondheid of baan. We worden gedwongen ons aan te passen en dit vraagt veel van onze mentale weerbaarheid. Daarnaast kunnen werknemers die al psychische klachten hadden door de gevolgen van de coronacrisis te maken krijgen met verergerde of hernieuwde klachten.

Jack van de Klundert, fysiotherapeut en re-integratiedeskundige bij Kannick, herkent dit. Hij vertelt hierover: “Mensen missen op dit moment de sociale omgeving op het werk enorm. We werken minder samen en als collega’s deel je minder met elkaar en heb je ook minder steun aan elkaar. Hierdoor loopt stress sneller op.

Oorzaken burn-out klachten

De ontwikkeling van burn-out klachten kan ontstaan door een combinatie van verschillende factoren:

  • Rondom het werk kun je denken aan hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden.
  • Kenmerken die als persoon hebt, zoals weinig veerkracht en zelfvertrouwen of een slechte financiële situatie.
  • Ook algemene maatschappelijke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op je werk- en privébalans, zoals de economie of digitalisering.

Eerder is al aangetoond dat burn-outklachten kunnen leiden tot ernstige psychische klachten, langdurig verzuim en uitval uit op het werk. Onderzoek van TNO naar burn-out klachten schat dat de kosten voor werkgevers jaarlijks 3,1 miljard euro bedragen. Het voorkomen van uitval als gevolg van deze klachten is dus belangrijk (bron: TNO, januari 2021).

Signalen van een burn-out

Als werkgever zijn er een aantal signalen die kunnen wijzen op een burn-out. Het zijn vaak de gedreven, enthousiaste, verantwoordelijke en perfectionistische werknemers die vast dreigen te lopen. Zij hebben moeite met het herkennen en erkennen van grenzen.

Werknemers met fysieke of burn-outklachten kampen bovendien met vermoeidheidsklachten. Vaak is de eerste neiging om maar door te gaan. Mensen slapen slechter en de vermoeidheid en klachten nemen steeds verder toe. Het vinden van een rem of manier om de druk te verminderen, lukt vaak niet zonder professionele hulp. Lees hier meer over wat u als werkgever kunt doen om signalen te herkennen en te bespreken.

Doorbreken van negatieve spiraal

Onze aanpak is erop gericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken en je de regie terug te laten pakken. Het uiteindelijke doel is om weer optimaal te functioneren (zowel in werk als privé), zodat je weer lekker in je vel zit en weer energie terugvindt.

We begeleiden je zowel individueel als in een groep. Zo leer je van én met elkaar. Het programma biedt ritme en structuur, educatie en is ervaringsgericht. Dagelijks bewegen en ontspannen zijn een belangrijk onderdeel.

Burn-out van invloed op je functioneren als mens

Als je kampt met een burn-out, heeft dit niet alleen invloed op je functioneren op het werk, maar ook als mens: thuis, bij je familie of vrienden. Daarom werken we bij Kannick met een totaalaanpak. We begeleiden werknemers zowel fysiek (belasting/belastbaarheid), mentaal (persoonlijke effectiviteit), sociaal (privé) en wanneer van toepassing ook bij hun werk. We betrekken ook de directe werk- en privé omgeving bij het programma, zoals de naasten en de direct leidinggevende of werkgever. Zo werken we samen naar een goede balans tussen werk en privé.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons Programma Actief Herstel Intensief?