De nasleep van corona: interdisciplinaire aanpak voor herstel

Er wordt geschat dat 10 tot 35% van de mensen die corona hebben gehad, langer dan drie maanden klachten ervaart die het dagelijkse leven beperken. Dit zijn uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, energieverlies, concentratieproblemen, geheugenverlies of kortademigheid. Men gaat ervan uit dat ongeveer 1,5 procent van de totale groep van post Covid patiënten dit soort klachten houdt. Dit wordt long Covid genoemd.

Bedrijfsartsen zien steeds meer werknemers in de spreekkamer met aanhoudende klachten die hun werkvermogen benadelen. Dagelijks functioneren wordt in sommige gevallen zo ernstig beperkt, dat volledig werken niet mogelijk is. Of de werknemer wil juist te snel zijn/haar werkzaamheden oppakken en mist daarin de juiste begeleiding. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de oorzaak van Long Covid, schrijft de NVAB in de nieuwe richtlijn: “Doseren en balanceren lijken vooralsnog cruciaal bij de behandeling van Long-Covid patiënten, ook omdat klachten na een betere periode opnieuw de kop op kunnen steken. Ook is een integrale aanpak van belang omdat het een multi-systeemaandoening is waarbij meerdere organen zijn aangetast.”

Vanuit onze ervaring met behandeling van mensen met SOLK, zien we gelijkenissen met Long Covid. Herstel is vaak moeilijk door vermoeidheid, geheugenproblemen en verminderde belastbaarheid.

We zien dat er biologische ontregeling optreedt door het langdurig noodgedwongen aangepast functioneren. Hierdoor ontstaan er bijkomende problemen op zowel fysiek/biologisch vlak, psychisch vlak en sociaal vlak. Deze factoren staan het herstel van normaal functioneren in de weg.

Om verdere ontregeling of verergering van klachten te voorkomen, is verwijzing naar een effectieve behandeling belangrijk. Bij Kannick en Winnock:

  • Gaan we uit van een interdisciplinaire aanpak waarbij het bio psychosociale model uitgangspunt is.
  • Begeleiden we middels Graded Activity: Stapsgewijze begeleiding van werknemers in de opbouw van de belastbaarheid, zowel privé als op werk.
  • Betrekken we verwijzers en werkgevers nauw bij het traject.
  • Richten we ons niet op het bestrijden van symptomen, maar op het bevorderen van herstel.

Verwijzen van een werknemer met Long Covid
Wilt u meer weten over de behandeling van Long Covid? Neem dan contact op via info@kannick.nl.