Hoe ga je als werkgever om met Long Covid?

post covid begeleiding

Er wordt geschat dat 10 tot 35% van de mensen die corona hebben gehad, langer dan drie maanden klachten ervaart die het dagelijkse leven beperken. Dit zijn uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, energieverlies, concentratieproblemen, geheugenverlies of kortademigheid. Men gaat ervan uit dat ongeveer 1,5 procent van de totale groep van post Covid patiënten dit soort klachten houdt. Dit wordt Long Covid genoemd.

Nasleep van corona

Een peiling van het Longfonds laat zien dat Long Covid een grote impact kan hebben op het gebied van werk. Het Longfonds ondervroeg 1864 patiënten die in de eerste en tweede golf corona hebben gekregen en die langdurige klachten hebben. Vier op de tien mensen maakt zich zorgen ooit weer volledig aan het werk te kunnen. Bijna de helft (45 procent) van de onderzoeksgroep voelt zich niet gehoord en erkend wat betreft zijn ziekte (bron: Pointer). Begrip voor de klachten is daarom ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de relatie met uw werknemer, maar ook voor goed herstel.

Totaalaanpak voor herstel van klachten en functioneren

Herstel van klachten wordt vaak beperkt door bijkomende problemen op zowel fysiek/biologisch vlak, psychisch vlak en sociaal vlak. Denk bijvoorbeeld aan angst, somberheid, druk om te presteren of terugval in sociale contacten. Deze factoren kunnen van invloed zijn op het aanhouden van klachten en het niet kunnen herstellen.

Daarom betrekken we de omgeving, het werk en de partner of naast familielid/kennis bij het traject. We werken vanuit het bio psychosociale model en kijken verder dan de klacht. Uitgangspunt hierbij is dat we dankzij de interdisciplinaire aanpak kijken naar alle factoren die van invloed zijn op het functioneren van uw werknemer. We hebben aandacht voor belasting/belastbaarheid, persoonlijke eigenschappen, energie, slaap, etc. Werknemers voelen zich gesteund en serieus genomen wat betreft hun klachten. Dit is een belangrijke stap naar herstel.

Stimuleren van herstel van Long Covid

Tijdig hulp inschakelen voor duurzaam herstel en terugkeer naar werk is van belang. Bij Kannick begeleiden we werknemers met een traject op maat dat aansluit bij iemands klachten. Het stimuleren van herstel en het aanpakken van herstel-belemmerende factoren staan daarbij steeds centraal.

Werknemers worden stapsgewijs begeleid in de opbouw van de belastbaarheid van zowel privé als op het werk. Hierbij wordt de leidinggevende nauw betrokken. Uitgangspunt is graded activity (stapsgewijze opbouw) en het weer leren denken in mogelijkheden (i.p.v. beperkingen). Wederzijds begrip is belangrijk als basis voor een sneller herstel.

Aanmelden werknemer

Werknemers met post-Covid klachten kunnen voor duurzaam herstel terecht bij Kannick en in bepaalde gevallen ook bij Winnock. Na aanmelding (bij 1 van beide) wordt in een kennismaking en onderzoek vastgesteld welk programma het beste past.

 

 

⚠ Block "card-pair.php" does not exist