Procedure bij Actief herstel intensief

Kennismaking en intake
Na ontvangst van de aanmelding nodigen we werknemer uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Tijdens het kennismakingsgesprek geven we uitleg over de aanpak van Kannick en wordt ingegaan op eventuele vragen die de werknemer heeft.

Wij vragen werknemer een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie. We informeren zowel u als bedrijfsarts als de werkgever over de voortgang van het traject.

Vervolgens wordt werknemer ingepland voor een intake. Bij Actief herstel intensief wordt de werknemer gezien door een multidisciplinair team bestaande uit een (gz-)psycholoog en een bewegingsdeskundige/re-integratiedeskundige. Als het nodig is wordt een medisch specialist, zoals een internist, longarts of psychiater gekoppeld aan het multidisciplinair team. Gezamenlijk komt het team tot een advies over het vervolgtraject.

De bedrijfsarts ontvangt een medisch verslag van de bevindingen tijdens de intake en het advies. De werknemer ontvangt een afschrift van het verslag die vooraf ter inzage wordt gestuurd aan de werknemer. Na instemming van de werknemer wordt deze verzonden.

Na de intake wordt het advies nader telefonisch toegelicht aan de bedrijfsarts en zullen we telefonisch contact opnemen met de werkgever (nadat we toestemming hebben ontvangen van de werknemer) om de voortgang te bespreken. Indien nog geen akkoord is gegeven voor het programma, zal een offerte worden verzonden. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de werknemer ingepland voor het programma.

Programma
De start van het programma wordt gecommuniceerd met de bedrijfsarts en met de werkgever.

Het eerste gesprek zal met de werkgever en werknemer worden ingepland. De werkgever zal hierbij worden geïnformeerd over onze aanpak, hoe het programma eruit ziet en wat de werkgever kan verwachten van een programma bij Kannick.

Het programma duurt twaalf weken waarbij de (gedeeltelijke) werkhervatting start in week 4.

Na afronding van het programma volgt er een terugkoppeling middels een verslag. Deze wordt, na instemming van de werknemer, verzonden aan de bedrijfsarts en de werkgever (zonder medisch inhoudelijke informatie).