Procedure bij Actief Herstel

Kennismaking en intake
Na ontvangst van de aanmelding nodigen we de werknemer uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. We geven dan uitleg over de aanpak van Kannick en beantwoorden vragen van de werknemer.

We vragen aan de werknemer om een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie. We informeren zowel de bedrijfsarts als de werkgever over de voortgang van het traject.

Vervolgens wordt de werknemer ingepland voor een intake. Bij Actief herstel wordt de werknemer gezien door een bewegingsdeskundige/fysiotherapeut.

Het advies wordt vervolgens met de werknemer besproken.

De bedrijfsarts ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen tijdens de intake en het advies. De werknemer ontvangt een afschrift van de terugkoppeling die tevoren ter inzage wordt gestuurd aan de werknemer. Na instemming van de werknemer wordt deze verzonden.

Na de intake nemen we telefonisch contact op met de werkgever (nadat we toestemming hebben ontvangen van de werknemer) om de voortgang te bespreken. Indien nog geen akkoord is gegeven voor het programma, zal een offerte worden verzonden. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de werknemer ingepland voor het programma.

Programma
De start van het programma wordt gecommuniceerd met de bedrijfsarts en met de werkgever.

Het programma duurt zes weken.

Na afronding van het programma volgt er een terugkoppeling middels een verslag. Deze wordt, na instemming van de werknemer, verzonden aan de bedrijfsarts en de werkgever (zonder medisch inhoudelijke informatie).