Procedure bij Actief Herstel

Kennismaking en intake

  • Na ontvangst van de aanmelding nodigen we uw werknemer uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Tijdens het kennismakingsgesprek geven we uitleg over de aanpak van Kannick en wat werknemer kan verwachten. Ook wordt ingegaan op vragen die werknemer heeft.
  • Wij vragen werknemer een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie met u als bedrijfsarts en afstemming over de voortgang met de werkgever.┬á We informeren zowel de bedrijfsarts als de werkgever over de voortgang van het traject.
  • Vervolgens wordt werknemer ingepland voor de intake. Bij Actief Herstel wordt de werknemer gezien door de bewegingsdeskundige/fysiotherapeut.
  • Het advies wordt vervolgens met de werknemer besproken.
  • De bedrijfsarts ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen tijdens de intake en het advies. De werknemer ontvangt een afschrift van de terugkoppeling die tevoren ter inzage wordt gestuurd aan de werknemer. Na instemming van de werknemer wordt deze verzonden.
  • Na de intake zullen we telefonisch contact opnemen met de werkgever (vanzelfsprekend nadat we toestemming hebben ontvangen van de werknemer) om de voortgang te bespreken. Indien nog geen akkoord is gegeven voor het programma, zal een offerte worden verzonden. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de werknemer ingepland voor het programma.

Programma

  • De start van het programma wordt gecommuniceerd met de bedrijfsarts en met de werkgever.
  • Het programma duurt in totaal 6 weken.
  • Na afronding van het programma volgt er een terugkoppeling middels een verslag. Deze wordt, na instemming van de werknemer, verzonden aan de bedrijfsarts en de werkgever (zonder medisch inhoudelijke informatie).

Bekijk hier de procedure bij Actief Herstel Intensief.