Onze visie

Onze visie is gebaseerd op het onlosmakelijke verband tussen lichaam en geest, waarbij we geloven dat het zorgen voor fysiek en mentaal welzijn een positieve invloed heeft op herstel, zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. We werken samen met onze cliënten aan optimaal functioneren en duurzame werkhervatting.

Onze doelstelling

We bieden een effectieve oplossing om het verzuim te verkorten (of te voorkomen) bij medewerkers met fysieke en/of mentale klachten. Onze integrale begeleiding, gebaseerd op het verband tussen lichaam en geest, leidt tot het beste en duurzaamste herstel. We richten ons op wat medewerkers wél kunnen en streven naar snel en duurzaam herstel met een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak. 

We ondersteunen de medewerker bij het ontdekken en benutten van het volledige potentieel. We geloven in de kracht van wat je wél kunt en moedigen aan om te denken in termen van mogelijkheden. 

Daarmee bereiken we de volgende doelstellingen:

 • Medewerkers zitten beter in hun vel en ervaren een goede balans tussen werk & privé
 • Medewerkers vergroten hun fysieke, mentale belastbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen
 • Optimale en duurzame werkhervatting

We bieden maatwerk waar mogelijk, en samenwerking tussen disciplines (psycholoog, arbeid- en bewegingsdeskundige en life counselor) staat centraal. Ons doel is duurzaam herstel en inzetbaarheid en we streven naar re-integratie binnen 12 weken naar de oorspronkelijke contracturen in optimaal passend werk. 

Onze aanpak

Voor Wie

Kannick helpt medewerkers met klachten zoals bijvoorbeeld:

 • Stress-klachten
 • Klachten van overspannenheid
 • Burn-out
 • Vermoeidheidsklachten (ook na Covid of bijvoorbeeld als restklacht na kanker)
 • Fysieke klachten die stagneren in herstel (denk aan bijvoorbeeld: rug-, nek-, schouderklachten, ziekte van Crohn, etc.)

Intake en programma

Het Kannick programma is ontwikkeld voor medewerkers wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie, een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim en kan ook ingezet worden ter preventie van verzuim.

Het programma heeft een duur van twaalf weken. Voorafgaand aan het programma vindt de multidisciplinaire intake plaats. We hebben ook een plus-programma van 26 weken. Dit plus-programma is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die kampen met een complex klachtenbeeld zoals bijvoorbeeld post-covid. Het reguliere programma van 12 weken is in dit programma aangevuld met acht extra sessies met de professionals van Kannick.

Intake

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Psychologisch onderzoek met psycholoog
 • Gesprek en onderzoek arbeid- en beweegdeskundige
 • Intake door life counselor
 • Afname van vragenlijsten
 • Rapportage naar de verwijzer

Het programma

Duur 12 weken
Begeleiding door individuele sessies met psycholoog, arbeid- en bewegingsdeskundige en life counselor
Werken aan persoonlijke doelen, vergroten van fysieke en mentale belastbaarheid, werken aan een juiste werk & privé- balans, weer fit en vitaal voelen en een duurzame werkhervatting
 • Diverse Stepstones: mentaal, sociaal, fysiek en leefstijl
 • Beweegplan met smartwatch
 • Werkhervattingsplan
In groepsverband sessies Life counseling

Kannick werkt o.a. met CGT (cognitief gedragsmatige therapie), ACT (Acceptance and commitment therapy) en volgens het Graded Activity principe (tijd contingente opbouw). Er is aandacht voor leefstijlaspecten zoals bewegen, ontspanning, slaap, voeding, ongezonde gewoontes, etc. Onze professionals geven inzicht in vaste patronen en werken met ervaringsgerichte oefeningen.

Kannick plus programma (bijvoorbeeld bij post-covid)

Het kan zijn dat er sprake is van een complex klachtenbeeld waarbij het reguliere programma onvoldoende aansluit en er meer tijd nodig is. Voor deze cliënten bieden we een uitgebreider traject; het reguliere 12 weken programma aangevuld met acht extra sessies. In dit programma streven we in 26 weken naar de meest optimale re-integratie.

Terugkeer naar werk

Werkbegeleiding is standaard opgenomen in het programma en volledig geïntegreerd. Aan het begin van het programma vindt telefonische afstemming plaats met de direct leidinggevende. Het 3-gesprek is een inzicht gevend gesprek tussen medewerker, zijn/haar direct leidinggevende en de psycholoog waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Tevens bespreekt de medewerker inzichten die zijn opgedaan tijdens het programma. Op deze manier bereiken we een duurzame werkhervatting. De werkbegeleiding loopt door tot het einde van het programma waarna een warme overdracht plaats vindt tijdens het afrondende 3-gesprek.

 

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie of een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief (ter voorkoming van verzuim)
 • Een of een combinatie van de volgende klachten: stress klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheid- en/of post covid klachten, fysieke en/of chronische klachten met coping issues (denk aan klachten van rug, nek, schouder, diabetes, ziekte van Crohn, etc.)
 • Client is gemotiveerd om te willen deelnemen en een actieve rol te pakken.
 • Client is de Nederlandse taal machtig.

Exclusiecriteria

 • Er is sprake van psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling noodzakelijk is (zoals in geval van depressie, een angststoornis).
 • Wanneer er sprake is van een acute klacht waarbij diagnostiek in de medische sector nog loopt en/of er nog eerst een behandeling ingesteld moet worden (zoals een operatieve ingreep).
 • Als er sprake is van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict dat de re-integratie in de weg staat.
 • Wanneer er sprake is voor een indicatie voor een 2e lijns revalidatie traject.

Wachttijden

Kannick heeft geen wachttijden. Ons streven is om binnen twee weken een intake te plannen.

Kosten

De programma’s van Kannick worden veelal gefinancierd door de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook zijn er een aantal verzuim- of AOV verzekeraars die (deels of geheel) een programma van Kannick vergoeden. Je kunt hiervoor navraag doen bij je verzekeraar. De programma’s van Kannick worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

De kosten voor de intake bedragen: 445,00 euro en de kosten voor het Kannick programma van 12 weken bedragen: 4550,00 euro exclusief btw.

De kosten voor het Kannick plus programma van 26 weken bedragen: 6120,00 euro exclusief btw.

Wenst u meer informatie, dan kunt u ons contacten via telefoonnummer: 088 94 66 605. We staan u graag te woord.