Onze visie

Onze visie is gebaseerd op het onlosmakelijke verband tussen lichaam en geest, waarbij we geloven dat het zorgen voor fysiek en mentaal welzijn een positieve invloed heeft op herstel, zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. We werken samen met onze cliënten aan optimaal functioneren. 

Onze doelstelling

We bieden we een effectieve oplossing om verzuim te verkorten (of te voorkomen) bij medewerkers met fysieke en/of mentale klachten. Onze integrale begeleiding, gebaseerd op het verband tussen lichaam en geest, leidt tot het beste en duurzaamste herstel. We richten ons op wat medewerkers wél kunnen en streven naar snel en duurzaam herstel met een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak. 

Met onze persoonlijke en empowerende aanpak ondersteunen we de medewerker bij het ontdekken en benutten van het volledige potentieel. We geloven in de kracht van wat je wél kunt en moedigen aan om te denken in termen van mogelijkheden. 

Daarmee bereiken we de volgende doelstellingen:

 • Medewerkers zitten beter in hun vel en ervaren een goede balans tussen werk & privé
 • Medewerkers vergroten hun fysieke, mentale belastbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen
 • Optimale en duurzame werkhervatting

We bieden maatwerk waar mogelijk, en samenwerking tussen disciplines (psycholoog, arbeid- en bewegingsdeskundige en life counselor) staat centraal. Ons doel is duurzaam herstel en inzetbaarheid en streven naar re-integratie binnen 12 weken naar de oorspronkelijke contracturen in optimaal passend werk. 

Onze aanpak

Voor Wie

Kannick helpt medewerkers met klachten zoals bijvoorbeeld:

 • Stress-klachten
 • Klachten van overspannenheid
 • Burn-out
 • Vermoeidheidsklachten (ook na covid)
 • Fysieke klachten die stagneren in herstel (denk aan bijvoorbeeld: rug-, nek-, schouderklachten, ziekte van Crohn, etc)

Intake & Programma

Het Kannick programma is ontwikkeld voor medewerkers wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie, een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim en kan ook ingezet worden ter preventie van verzuim.

Het programma duurt twaalf weken. Voorafgaand aan het programma vindt de multidisciplinaire intake plaats.

De intake

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Psychologisch onderzoek met psycholoog
 • Gesprek en onderzoek arbeid- en beweegdeskundige
 • Afname van vragenlijsten
 • Advies gesprek
 • Verslaglegging naar de verwijzer

Het programma

Duur 12 weken
Begeleiding door individuele sessies met psycholoog en arbeid- en beweegdeskundige, life counselor
Werken aan persoonlijke doelen, vergroten van fysieke en mentale belastbaarheid, werken aan een juiste werk & privé- balans, weer fit en vitaal voelen en een duurzame werkhervatting
 • Diverse Stepstones: mentaal, sociaal, fysiek en leefstijl
 • Beweegplan met smartwatch
 • Werkhervattingsplan
In groepsverband sessies Life counseling

Kannick werkt o.a. met CGT (cognitief gedragsmatige therapeie), ACT (Acceptance and commitment therapy) en volgens het Graded Activity principe (tijdcontingente opbouw). Er is aandacht voor bewegen, ontspanning, slaap en ongezonde gewoontes. Onze professionals geven inzicht in vaste patronen en werken met ervaringsgerichte oefeningen.

Terugkeer naar werk

Werkbegeleiding is standaard opgenomen in het programma en volledig geïntegreerd. Aan het begin van het programma wordt de direct leidinggevende/werkgever betrokken en vindt telefonische afstemming plaats. Het drie gesprek is een inzichtgevend gesprek tussen medewerker, zijn/haar direct leidinggevende en de psycholoog waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Tevens bespreekt de medewerker inzichten die zijn opgedaan tijdens het programma. Op deze manier bereiken we een duurzame werkhervatting. De werkbegeleiding loopt door tot het einde van het programma.

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria:

 • Wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie of een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief (ter voorkoming van verzuim)
 • Een of een combinatie van de volgende klachten: stress gerelateerde klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheid- en/of long covid klachten, fysieke en/of chronische klachten met coping issues (denk aan klachten houding- en bewegingsapparaat, diabetes, etc.).
 • Client is gemotiveerd om te willen deelnemen en een actieve rol te pakken.
 • Client is de Nederlandse taal machtig.

Exclusiecriteria:

 • Er is sprake van psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling noodzakelijk is (zoals in geval van depressie, een angststoornis).
 • Wanneer er sprake is van een acute klacht waarbij diagnostiek in de medische sector nog loopt en/of er nog eerst een behandeling ingesteld moet worden (zoals een operatieve ingreep).
 • Als er sprake is van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict dat de re-integratie in de weg staat.
 • Wanneer er sprake is voor een indicatie voor een 2e lijns revalidatie traject.

Wachttijden

Kannick heeft geen wachttijden, zodat we de client snel kunnen zien voor de intake. Ons streven is om binnen twee weken een intake in te plannen.

Kosten

Het programma van Kannick wordt veelal gefinancierd door de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook zijn er een aantal verzekeraars die (deels of geheel) een bijdragen leveren in de vergoeding van de kosten. Voor meer informatie kun je navraag doen bij de betreffende verzekeraar.

Intake door psycholoog en arbeid- en bewegingsdeskundige: 445 euro.

Kannick programma (duur 12 weken): 4.495,- euro.

Aanvullende module (vier gesprekken): 785 euro.

 

Wenst u meer informatie, dan kunt u ons altijd contacten via telefoonnummer: 088 94 66 605. We staan u graag te woord.