Onze visie

Volgens onze visie is het hoofd onlosmakelijk verbonden met het lichaam. Binnen Kannick benaderen we onze cliënten dan ook vanuit deze holistische visie, waarin de verschillende disciplines vanuit hun expertise en vakgebied samenwerken om aansluiting te vinden bij de cliënt.

Onze doelstelling

Met de persoonlijke benadering van ons programma willen we de regie op eigen functioneren van medewerkers stimuleren en vergroten. Daarmee bereiken we de volgende doelstellingen:

 • Medewerkers zitten beter in hun vel en ervaren een goede balans tussen werk & privé.
 • Medewerkers vergroten hun fysieke, mentale belastbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen.
 • Optimale werkhervatting

Onze aanpak

Voor Wie

(zie: Voor wie: de medewerker)

Intake & Programma

Het Kannick programma is ontwikkeld voor medewerkers wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie, een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief.

Het programma duurt twaalf weken. Voorafgaand aan het programma vindt de multidisciplinaire intake plaats.

De intake

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Psychologisch onderzoek met psycholoog
 • Gesprek en onderzoek arbeid- en beweegdeskundige
 • Afname van vragenlijsten
 • Advies programma
 • Verslaglegging

Het programma

Duur 12 weken
Begeleiding door individuele sessies met psycholoog en arbeid- en beweegdeskundige, life counselor
Werken aan persoonlijke doelen, vergroten van fysieke en mentale belastbaarheid, werken aan een juiste werk & privé- balans, weer fit en vitaal voelen en optimale werkhervatting
 • Diverse Stepstones: de bouwstenen op zowel mentaal als fysiek vlak
 • Beweegplan
 • Werkhervattingsplan
In groepsverband sessies Life counseling

Kannick werkt o.a. met CGT (cognitief gedragsmatige therapeie), ACT (Acceptance and commitment therapy) en volgens het Graded Activity principe (tijdcontingente opbouw). Er is aandacht voor bewegen, ontspanning, slaap en ongezonde gewoontes. Onze professionals geven inzicht in vaste patronen en werken met ervaringsgerichte oefeningen.

Terugkeer naar werk

Werkbegeleiding is standaard opgenomen in het programma en volledig geïntegreerd. Aan het begin van het programma wordt de direct leidinggevende/werkgever betrokken en vindt telefonische afstemming plaats. Het drie gesprek is een inzichtgevend gesprek tussen medewerker, zijn/haar direct leidinggevende en de psycholoog waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Tevens bespreekt de medewerker inzichten die zijn opgedaan tijdens het programma. Op deze manier bereiken we een toekomstbestendige werkhervatting. De werkbegeleiding loopt door tot het einde van het programma.

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria:

 • Wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie of een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief (ter voorkoming van verzuim)
 • Een of een combinatie van de volgende klachten: stress gerelateerde klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheid- en/of long covid klachten, fysieke en/of chronische klachten met coping issues (denk aan klachten houding- en bewegingsapparaat, diabetes, etc.).
 • Client is gemotiveerd om te willen deelnemen en een actieve rol te pakken.
 • Client is de Nederlandse taal machtig.

Exclusiecriteria:

 • Er is sprake van psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling noodzakelijk is (zoals in geval van depressie, een angststoornis).
 • Wanneer er sprake is van een acute klacht waarbij diagnostiek in de medische sector nog loopt en/of er nog eerst een behandeling ingesteld moet worden (zoals een operatieve ingreep).
 • Als er sprake is van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict dat de re-integratie in de weg staat.
 • Wanneer er sprake is voor een indicatie voor een 2e lijns revalidatie traject.

Wachttijden

Kannick heeft geen wachttijden, zodat we de client snel kunnen zien voor de intake.

Kosten

Het programma van Kannick wordt veelal gefinancierd door de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook zijn er een aantal verzekeraars die (deels of geheel) een bijdragen leveren in de vergoeding van de kosten. Voor meer informatie kun je navraag doen bij de betreffende verzekeraar.

Nota bene: Het programma komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

 

Voor actuele tarieven kun je een mail sturen naar [email protected].

Wil je meer weten of heb je een vraag? We staan je graag te woord!

T: 088 94 66 605 | E: [email protected] | I: www.kannick.nl