Heeft een werknemer klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Dan kan Kannick iets betekenen.

Kannick begeleidt werknemers met kortdurende klachten. De klachten kunnen zijn:

  • Langdurige klachten na een coronabesmetting (long covid).
  • Stressgerelateerde klachten of burn-out, waarbij psychologische begeleiding onvoldoende heeft geholpen.
  • Fysieke klachten of vermoeidheidsklachten zijn waarbij fysiotherapie onvoldoende effect heeft gehad.

Er is sprake van verzuim of dit dreigt te ontstaan. Kannick biedt hulp om te voorkomen dat de klachten blijven bestaan en werknemers (langdurig) uitvallen.

Kannick biedt drie programma’s: Actief Vitaal, Actief Herstel en Actief Herstel Intensief.
Actief Vitaal wordt ingezet ter preventie. Er sprake is van klachten (korter dan zes weken), bijvoorbeeld lichte stressgerelateerde klachten en/of fysieke klachten. Er kan sprake zijn van kortdurende verzuim (korter dan zes weken), maar dat hoeft dus niet persé. Actief vitaal duurt zes weken. De begeleiding is door een bewegingsdeskundige/fysiotherapeut.

Actief Herstel is voor werknemers met klachten die minder dan drie maanden bestaan en waarbij het herstel stagneert. Klachten kunnen variëren van stressgerelateerde klachten zoals een dreigende burn-out tot fysieke of vermoeidheidsklachten. Er is sprake van verzuim, korter dan drie maanden. Het programma duurt acht weken. In het begin twee keer per week en later één keer per week. De begeleiding is door een bewegingsdeskundige/fysiotherapeut en een (gz-)psycholoog.

Actief Herstel Intensief is voor werknemers die langer dan drie maanden klachten hebben en verzuimen. De klachten kunnen zijn: vermoeidheidsklachten, overspannenheid of burn-out waarbij ook een fysieke component een rol speelt. Met aanhoudende klachten na een coronabesmetting (long covid) of andere gezondheidsklachten waar geen msr-indicatie voor is kun je ook bij Kannick terecht. Het programma Actief herstel intensief duurt twaalf weken. De begeleiding is door een bewegingsdeskundige/fysiotherapeut, een re-integratiedeskundige en een (gz-)psycholoog.

Werkhervatting
Bij Actief Herstel Intensief is de begeleiding ‘terug naar werk’ een belangrijk onderdeel van het programma. De werknemer wordt begeleid om te komen tot een werkhervattingsplan waar hij/zij vertrouwen in heeft. Dit plan wordt vervolgens besproken met de direct leidinggevende en in concept voorgelegd aan u als bedrijfsarts. Wanneer alle partijen akkoord zijn en vertrouwen hebben in het plan start de werknemer met de werkhervatting. De start van de werkhervatting zal zijn in week 4 van het programma. Door al tijdens het programma te starten met de (stapsgewijze) werkhervatting blijft de werknemer in contact met de werkplek en kan het geleerde meteen in de praktijk worden toegepast.

Een snelle start beperkt verzuim aanzienlijk
Wanneer een werknemer is aangemeld bij Kannick plannen we een telefonische kennismaking binnen vijf werkdagen in. U wordt op de hoogte gebracht over de vervolgplanning. We kunnen snel starten met onze programma’s en zo het (mogelijke) verzuim aanzienlijk beperken.