Bij Kannick kunnen wij ook iets betekenen voor werknemers wanneer niet voldaan is aan de MSR (Medisch specialistische revalidatie) indicatie. Daar zijn we heel blij mee en trots op! De programma’s van Kannick kunnen ook ingezet worden bij klachten van vermoeidheid en burn-out en preventief helpen om verzuim te voorkomen.

We bieden met Kannick twee programma’s: Actief Herstel en Actief Herstel Intensief.

Een snelle start beperkt verzuim aanzienlijk

Wanneer u uw werknemer aanmeldt bij Kannick plannen we een eerste telefonische kennismaking binnen vijf werkdagen.  Vervolgens wordt u op de hoogte gebracht over de vervolgplanning. We kunnen snel starten met onze programma’s en middels deze snelle start het (mogelijke) verzuim aanzienlijk beperken.

Werkhervatting

Bij Actief Herstel Intensief is werk een belangrijk onderdeel van het programma en hoeft dus niet apart te worden aangevraagd. De werknemer heeft tenslotte ook klachten op het werk en daarom wordt de werknemer begeleid om te komen tot een werkhervattingsplan waar hij/zij vertrouwen in heeft. Dit plan wordt vervolgens besproken met de direct leidinggevende en wordt in concept voorgelegd aan u als bedrijfsarts. Wanneer alle partijen akkoord zijn en vertrouwen hebben in het plan, gaat de werknemer starten met de werkhervatting. De start van de werkhervatting zal zijn in week 4 van het programma en dus niet pas aan het einde van het traject. Door al tijdens het programma te gaan starten met de (stapsgewijze) werkhervatting blijft de werknemer in contact met zijn/haar werk en kan meteen het geleerde toepassen in de praktijk.