Kannick begeleidt werknemers met fysieke klachten (klachten van de rug, nek, schouder etc.), burnout en vermoeidheidsklachten naar snelle werkhervatting en duurzaam herstel. Dit kunnen ook klachten zijn van overspannenheid.

We begeleiden zowel werknemers met langdurige klachten als werknemers die nog maar kort klachten hebben waarbij we ons richten op het beperken dan wel voorkomen van verzuim.

Begeleiding tot volledig functioneren

Kannick begeleidt werknemers altijd multidisciplinair. Vanuit onze jarenlange ervaring, kijken we verder dan de klacht; we zien de mentale kracht niet los van de fysieke klacht. We kijken bijvoorbeeld naar persoonlijke eigenschappen, werk, fysiek (belastbaarheid), gezonde leefstijl, slaap en mentale veerkracht. Al die aspecten maken tot wie iemand is. Wanneer er een disbalans volgt, valt de werknemer uit of dreigt deze uit te vallen. Kannick begeleidt uw werknemer om weer te komen tot volledig functioneren, zowel op het werk als ook privé. Ons team van professionals staat voor u en uw werknemer klaar en ondersteunt uw werknemer om het werk weer met vertrouwen op te pakken.

We bieden twee programma’s,  Actief Herstel en Actief Herstel Intensief, en een nazorg module Terugvalpreventie.

Actief geïnformeerd en betrokken

Actief herstel is een kort en krachtig programma van 6 weken met een persoonlijke benadering gericht op herstel en onbelemmerd functioneren. Als werkgever wordt u geïnformeerd over de start en afronding van het programma.

Bij Actief Herstel Intensief, een programma van 12 weken, wordt u als werkgever actief betrokken bij het programma. U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens het hele traject en wordt ook uitgenodigd voor een drietal gesprekken met de professional van Kannick en uw werknemer. Vanaf week 4 start uw werknemer met de werkhervatting volgens een persoonlijke werk(hervattings)plan. Dit plan bespreken we met u aan het einde van week 3, zodat een ieder commitment kan geven op het plan en uw werknemer met vertrouwen aan de slag kan.

Daarnaast ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling van ons (vanzelfsprekend nadat we toestemming hebben verkregen van uw werknemer).

Waarom kiest u voor Kannick?

  • Snelle startmogelijkheid
  • Geen wachttijden
  • Succesvolle en duurzame werkhervatting
  • Aanzienlijk verkorten van verzuim bij langdurige klachten
  • Voorkomen van verzuim bij kortdurende klachten
  • Besparen van verzuimkosten
  • Actief betrokken bij het programma
  • Unieke totaalaanpak (fysiek-mentaal-werk-privé)

Wilt u uw werknemer met klachten preventief een steuntje in de rug bieden of ondersteunen in duurzaam herstel en werkhervatting? Meld uw werknemer aan of neem contact op voor een nadere kennismaking.