Kannick begeleidt werknemers met fysieke klachten (zoals klachten van de rug, nek en schouder), vermoeidheidsklachten, langdurige klachten na een coronabesmetting (long covid) en stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burn-out.

Kannick kan ingezet worden ter preventie, als de klachten en/of het verzuim nog maar kort aanwezig zijn of wanneer er sprake is van langdurige klachten. We richten ons op het beperken dan wel voorkomen van verzuim en dragen bij aan snelle werkhervatting en duurzaam herstel.

Begeleiding tot volledig functioneren
Kannick begeleidt werknemers altijd multidisciplinair. Vanuit onze ervaring kijken we verder dan de klacht. We kijken onder andere naar persoonlijke eigenschappen, fysieke belastbaarheid, gezonde leefstijl, slaap, energiegevers en mentale veerkracht. Al die aspecten samen maken tot wie iemand is. Wanneer er sprake is van een disbalans kan de werknemer uitvallen. Kannick begeleidt uw werknemer om weer te komen tot volledig functioneren, zowel op het werk als privé.

Kannick biedt drie programma’s: Actief vitaal, Actief herstel en Actief herstel intensief. Daarnaast hebben we ook de nazorgmodule terugvalpreventie.

Actief geïnformeerd en betrokken
Actief vitaal is een kort en krachtig programma van zes weken dat ingezet wordt ter preventie (bij kortdurende klachten en dreigende uitval).

Actief herstel is een programma van acht weken als er sprake is van klachten en uitval die korter dan drie maanden bestaan. Het programma is gericht op herstel en onbelemmerd functioneren.

Actief herstel intensief wordt ingezet als de klachten langer dan drie maanden bestaan. In dit programma van 12 weken wordt u als werkgever actief betrokken bij het programma. U wordt uitgenodigd voor drie gesprekken waar uw werknemer bij zal zijn. Vanaf week 4 start uw werknemer met de werkhervatting volgens een persoonlijke werkhervattingsplan.

Als werkgever wordt u geïnformeerd over de start en afronding van het programma. U ontvangt een schriftelijke terugkoppeling van ons (nadat we toestemming hebben verkregen van uw werknemer).

Waarom kiest u voor Kannick?

  • Succesvolle en duurzame werkhervatting.
  • Voorkomen van verzuim bij kortdurende klachten.
  • Aanzienlijk verkorten van verzuim bij langdurige klachten.
  • Besparen van verzuimkosten.
  • Geen wachttijden.
  • Actieve betrokkenheid bij het programma.
  • Unieke totaalaanpak. We kijken naar fysieke als mentale aspecten, zowel op het werk als privé.

Wilt u uw werknemer met klachten preventief een steuntje in de rug bieden of ondersteunen in duurzaam herstel en werkhervatting? Meld uw werknemer aan of neem contact op voor een nadere kennismaking.