Kannick staat voor ‘kan ik’. In onze benadering sluiten we aan op wat mensen wél kunnen. Stap voor stap vergroten we wat lukt en gaan medewerkers vooruit. Niet alleen in hun resultaten maar ook in hun (zelf)vertrouwen.

Onze aanpak is doelgericht en heeft een persoonlijke benadering. We kijken naar de cliënt als geheel (holistische visie). We begeleiden cliënten volgens het bio-psycho-sociaal-zingeving-werk model. Dit model is een uitbreiding van de bio-psycho-sociale aanpak. Volgens recente wetenschappelijke inzichten zijn de pijlers ‘zingeving’ en ‘werk’ steeds belangrijker in ons functioneren en daarom zijn deze aan het bestaande model toegevoegd.

Onze professionals onderzoeken met de cliënt wat de beste aanpak is om weer klachtonafhankelijk te kunnen functioneren. Ons einddoel is om cliënten te helpen met het vergroten van hun veerkracht en belastbaarheid zodat zij weer optimaal kunnen functioneren. Zowel in hun werk als in hun persoonlijk leven.
Kannick draagt zo bij aan duurzaam herstel en een duurzame werkhervatting.