Wij zijn Kannick, het bedrijfszorglabel van revalidatiecentrum Winnock. We helpen werknemers om te voorkomen dat hun klachten chronisch worden. Dit kan gaan om vermoeidheidsklachten, pijnklachten en somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)

Kannick staat voor ‘Kan Ik’. In onze benadering sluiten we aan op datgene wat de deelnemers aan onze programma’s wél kunnen. Om zo stap voor stap vooruit te gaan en vertrouwen te ontwikkelen in verdere verbetering.  Onze professionals helpen het kunnen en durven van deelnemers te vergroten.

Met Kannick richten we ons specifiek op werknemers. De dienstverlening van Kannick valt niet onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de behandeling betaald wordt door werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).