Kannick is het bedrijfszorglabel van Winnock. Kannick helpt werknemers om te herstellen van kortdurende klachten. Dit kan gaan om fysieke klachten, vermoeidheidsklachten, stressgerelateerde klachten/burn-out en klachten na een coronabesmetting (long covid). We werken preventief, om te voorkomen dat klachten chronisch worden.

Kannick staat voor ‘kan ik’. In onze benadering sluiten we aan op datgene wat de deelnemers aan onze programma’s wél kunnen. Stap voor stap vergroten we wat lukt en ga je vooruit, niet alleen in je resultaten maar ook in je (zelf)vertrouwen. Onze professionals helpen het kunnen en durven van deelnemers te vergroten.

Met Kannick richten we ons specifiek op werknemers. De dienstverlening van Kannick valt niet onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de behandeling betaald wordt door werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Kannick maakt deel uit van Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven.

Lees meer op zorgvandezaak.nl