Privacystatement

Iedereen kan mentale of fysieke klachten krijgen. Deze klachten kunnen van korte of lange duur zijn. Ze kunnen het dagelijks leven en functioneren negatief beïnvloeden of zelfs tot uitval en ziekteverzuim leiden. Om klachten te verminderen en medewerkers weer met voldoening aan het werk te laten gaan, biedt Kannick optimale begeleiding door een team van professionals gericht op de volgende domeinen: fysiek, mentaal, sociaal, werk en zingeving.

In dit privacystatement informeert Kannick je over de persoonsgegevens die gedurende deze trajecten worden verwerkt en hoe deze zo goed mogelijk beschermd worden. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, klanten (werkgevers), verwijzers en websitebezoekers.

Het privacystatement is van toepassing op Kannick B.V. onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. In het privacystatement wordt met het gebruik van de naam Kannick, Kannick B.V. bedoeld.