Privacystatement

Kannick respecteert de privacy van haar cliënten en klanten. Alle informatie die aan Kannick beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel.

Deze privacystatement is van toepassing op Kannick B.V. onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk.

De verwerkersverantwoordelijke van uw gegevens is Kannick B.V.

Contactgegevens:

Vivaldiplantsoen 200, 3533 JE Utrecht

Mail: [email protected]

Telefoonnummer: 088-9466605

Minimale verzameling van persoonsgegevens

Kannick verzamelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om je als cliënt of klant zo goed mogelijk te helpen. Het goed uitvoeren van de dienstverlening staat hierbij centraal. Er worden dus geen gegevens verzameld voor andere doeleinden. Kannick verzamelt dus geen gegevens die niet nodig zijn om jou (weer) op weg te helpen en vraagt pas om bepaalde gegevens vanaf het moment dat dit echt nodig is.

Bescherming van gegevens

Kannick verwerkt gegevens van cliënten en klanten in een elektronisch cliëntendossier. Om het systeem optimaal te beveiligen onderhouden we actief een stelsel van samenhangende informatiebeveiligingsmaatregelen. Er is sprake van een continu verbeterproces om op de juiste wijze te reageren op actuele risico’s, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen. Onze persoonsgegevens worden opgeslagen in sterk beveiligde datacentra binnen Nederland.

Personeel heeft een privacyverklaring getekend om de privacy van cliënten van Kannick te respecteren en informatie over cliënten vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel en conform de instructies van de directie. Hiervoor hanteren we een Gedragscode Privacy en Informatiebeveiliging.

Cliënten worden vooraf geïnformeerd over de werkwijze van het traject en vullen een toestemmingsverklaring in waarmee zij instemmen met het onderzoek/ de intake, de verwerking van hun persoonsgegevens en uitwisseling van medische informatie tussen Kannick, verwijzend/behandelend arts(en) en eventueel te raadplegen medisch specialist(en)/deskundige(n).

Cliënten ontvangen na afloop van de intake en na afloop van het programma een afschrift van de intake en/of eindrapportage. Daarnaast hebben cliënten recht op inzage in de medische rapportages die Kannick opstelt, en de mogelijkheid om in de rapportage persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen indien deze feitelijk onjuist zijn of niet relevant voor het doel van het Kannick traject. Cliënten hebben het recht om rapportage van de intake of het traject te blokkeren.

Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), volgt hieronder meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierin is onder meer opgenomen welke persoonsgegevens Kannick verwerkt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt, met wie de persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.