Kannick kan jou helpen als je mentale, vermoeidheids- en/of fysieke klachten ervaart en daardoor verzuimt van je werk. Het kan gaan om herhaaldelijk kortdurend verzuim (intermitterend verzuim) of al langer bestaand verzuim. Kannick kan ook preventief ingezet worden om langdurige uitval te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al langere tijd op je tenen loopt en maar doorgaat. Je gaat dan al langere tijd over je grenzen heen.

Kannick helpt medewerkers met klachten zoals bijvoorbeeld:

 • Stress-klachten
 • Klachten van overspannenheid
 • Burn-out klachten
 • Vermoeidheidsklachten (ook na covid)
 • Fysieke klachten die stagneren in herstel (denk aan bijvoorbeeld: rug-, nek-, schouderklachten, ziekte van Crohn, etc.)
 • Ervaar je andere klachten, neem dan gerust contact met ons op en dan kunnen wij kijken of een traject bij Kannick passend is.

Herken jij een of meerdere klachten die hier worden genoemd?

Merk je dat je dóór gaat in de hoop dat klachten vanzelf overgaan, maar ervaar je dat de klachten als gevolg hiervan eerder toenemen dan afnemen? Of: vermijd je activiteiten als gevolg van je klachten en komen je werk maar ook je persoonlijk leven in de knel?
Kannick helpt je om deze vicieuze cirkel te doorbreken en werkt samen met jou aan het vergroten van je mentale en fysieke belastbaarheid. Met als resultaat dat je weer optimaal kunt functioneren.

Wat we willen bereiken

We bieden een persoonlijke en empowerende aanpak, waarbij we medewerkers begeleiden en ondersteunen naar optimaal functioneren, zowel privé als in je werk. Duurzaam herstel, weer lekker in je vel zitten en een toekomstbestendige werkhervatting zijn onze gezamenlijke doelstellingen. We geloven in de kracht van wat je wél kunt en moedigen aan om te denken in termen van mogelijkheden. Wat kun je nog wel en vanuit daar bouwen stapsgewijs je activiteiten en werk weer op. 

Onze aanpak

Tijdens het programma onderzoeken we met jou de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van jouw klachten. Dat doen we door onder andere te onderzoeken wat jij waardevol vindt, wat je zou kunnen veranderen en hoe je om kunt gaan met zaken waar je geen invloed op hebt. Samen komen we tot een aanpak die voor jou werkt.

Intake

Voorafgaand aan het programma vindt de intake plaats. Tijdens de intake word je gezien door de psycholoog, de arbeid- en bewegingsdeskundige en life counselor. Zij brengen jouw situatie in kaart en gaan in op vragen die je hebt. Ook kijken zij of ons programma bij jou en je situatie past.

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

– Intakegesprek met de psycholoog

– Intakegesprek met de arbeid- en bewegingsdeskundige

– Intakegesprek met de life counselor

– Afname van vragenlijsten

Programma

Het persoonlijke advies uit de intake is uitgewerkt in een programma van twaalf weken of een plus-programma van 26 weken. Het 12 weken programmabestaat uit verschillende individuele sessies met een psycholoog (acht sessies), arbeid- en bewegingsdeskundige (tien sessies) en life counselor (2 sessies en 4 keuze module sessies). Het plus-programma bestaat uit het reguliere programma aangevuld met acht extra sessies met de psycholoog, arbeid- en bewegingsdeskundige en life counselor.

Het programma bestaat uit sessies die grotendeels individueel worden gevolgd:

 • Je gaat aan de slag met je persoonlijke doelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak.
 • Er komen diverse thema’s aan bod zoals een goede werk & privé balans, mogelijkheden ontdekken, wat zijn energiegevers en nemers, slaap, voeding, bewegen, volgen van je innerlijk kompas, bewust keuzes maken, ontspanning, etc. De inhoud van de sessies wordt bepaald aan de hand van jouw situatie zodat we je persoonlijk en op maat kunnen begeleiden. Deze sessies zijn verdeeld over 12 weken (of 26 weken) met een juiste balans voor jou.
 • Je wordt begeleid bij het maken van je eigen werkplan en deze bespreek je vervolgens in een ‘drie-gesprek’.
 • Je wordt begeleid bij het maken van een leefstijlplan. Je start daarbij op jouw niveau.
 • Ook zijn er, desgewenst, een aantal sessies in groepsverband. Deze worden gegeven door de life counselor.

Begeleiding bij (terugkeer naar) werk

Wanneer je tijdelijk niet in staat bent om normaal te werken, is het cruciaal om te begrijpen waarom dit gebeurt. Wij zijn er om je te helpen deze redenen te achterhalen en te onderzoeken hoe je vergelijkbare situaties in de toekomst kunt voorkomen. Bovendien is het van groot belang om een plan op te stellen voor je terugkeer naar werk en om te bedenken welke stappen nodig zijn om op een duurzame manier weer aan de slag te gaan. Hier word je stapsgewijs in begeleid. Werkhervatting speelt een belangrijke rol in je herstelproces. Onze benadering bij Kannick is samengevat in de slogan: “Je hoeft niet hersteld te zijn om te kunnen hervatten, je moet echter wel hervatten om te kunnen herstellen”.

Ook wordt je werkgever betrokken om de mogelijkheden te bespreken op het gebied van werkbegeleiding en/of werkhervatting (er worden geen medische gegevens gedeeld met je werkgever). Heb je geen werkgever omdat je bijvoorbeeld ZZP-er bent, dan kun je iemand uitnodigen met wie je nauw samenwerkt of iemand uit je eigen omgeving.