Privacybeleid

Kannick B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Kannick is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Kannick is het bedrijfszorglabel van Winnock B.V. daarom hanteren wij voor Kannick dezelfde voorwaarden als voor Winnock. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring kan u op verzoek schriftelijk worden toegestuurd.