Kannick clientervaring Manon

 Kannick client ervaring Manon – 26 jaar – klachten na een ongeval 

’Ik doe weer mee!’ 

Inleiding 

Manon is 26 als ze in november van 2022 betrokken raakt bij een auto-ongeluk. Bij een kop-staartbotsing loopt ze een hersenkneuzing op. Alhoewel er aan de buitenkant niets te zien is, is de impact van het ongeluk op haar gezondheid groot. 

Manon: ‘Een hersenkneuzing uit zich in allerlei cognitieve klachten: overgevoeligheid voor prikkels zoals van licht en geluid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen en problemen met het verwerken van informatie. Als ik onvoldoende rust nam ging ik over mijn grenzen en ontstonden er ook evenwichtsproblemen en duizeligheid. ‘ 

Manon wordt ziekgemeld en start In overleg met de bedrijfsartsarts met fysiotherapie.  

Manon: ‘In beweging zijn hielp wel, maar niet genoeg. En ik wilde zo graag weer aan het werk! Zolang dat niet lukte en ik geen uitzicht op verbetering zag kwam ik thuis ook niet tot rust. Ik wilde me nuttig voelen en bleef daarom druk in het huishouden. Ik bleef voorbijgaan aan mijn grenzen.’ 

Via haar manager komt Manon in contact met Kannick. In februari 2023 doet ze de intake met de psycholoog en de arbeid- en beweegdeskundige, de beide disciplines die haar gaan begeleiden.  

Manon: ‘Ik was gespannen voor het gesprek. Zouden deze mensen me kunnen helpen? Ik kreeg de ruimte om mijn verhaal te doen, er werden vragen gesteld en ik kreeg uitleg over het traject en de rolverdeling tussen arbeid- en beweegdeskundige en psycholoog. Tijdens het gesprek ontstond er bij mij vertrouwen dat dit traject me kon gaan helpen. Na het gesprek was ik moe, maar voelde ik me ook rustig.’  

Na goedkeuring van haar werkgever starten Manon en haar begeleiders met het traject. Twee dagen in de week, met beweging (met een smartwatch) en psychologische ondersteuning.  

Manon: ‘Met behulp van een weekplanning kreeg ik inzichten in bijvoorbeeld: wat zijn energie-gevers en -vreters en waarom loop ik door als ik eigenlijk rust nodig heb? Mijn zelfredzaamheid werd versterkt doordat ik signalen van overprikkeling sneller/beter ging herkennen. De smartwatch gaf me o.a. inzicht in mijn bewegings- en voedingspatroon.’ 

Een kleine 3 maanden na de start van het traject is Manon weer grotendeels aan het werk, eind mei verwacht ze weer volledig te werken. 

Manon: ‘Niet alles is ‘over’: ik ben nog steeds heel bewust bezig met hoe ik mijn energie op een gezonde manier kan verdelen. Maar ik heb geleerd om daar mee om te gaan. Het belangrijkste is: ik doe weer mee, zowel in mijn privéleven als in mijn werk en daar ben ik heel blij mee.’