(Herstel van/na) stress, burn-out, overspanning

Stress, burn-out of overspannenheid kan veel oorzaken hebben. Een van de factoren die meespelen is de situatie waarin we ons op het moment bevinden. Een voorbeeld hiervan is: zichtbaar en onzichtbaar is de coronacrisis van invloed (geweest) op ons stressniveau. Mensen ervaren onzekerheid over hun gezondheid, we worden gedwongen ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en dit vraagt veel van onze mentale weerbaarheid. Daarnaast kunnen mensen die al psychische klachten hadden, door de gevolgen van crises te maken krijgen met verergerde of hernieuwde klachten. Een crisis kan voor iedereen verschillend zijn.

Factoren

De ontwikkeling van stress gerelateerde klachten kan ontstaan door een combinatie van verschillende factoren:

Op het werk spelen mee:

  • hoge werkdruk, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende of bijvoorbeeld ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden.

Persoonlijke kenmerken:

  • hoge eisen stellen aan jezelf, verantwoordelijk voelen, weinig zelfvertrouwen en gebrek aan veerkracht.

Persoonlijke omstandigheden:

  • een moeilijke financiële situatie, relatieproblemen, mantelzorg

Algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op je werk- en privébalans, zoals de economische situatie of een (dreigende) oorlogssituatie.

Met stress gerelateerde klachten/overspannenheid kun je soms nog redelijk functioneren. Er wordt echter meer van je gevraagd dan je aankunt. Als deze situatie te lang duurt kan de spreekwoordelijke emmer overlopen. Dan spreken we van een burn-out.

Signalen

Er zijn een aantal signalen die kunnen wijzen op een burn-out. Het zijn vaak de gedreven en perfectionistische werknemers die vast dreigen te lopen. Zij hebben moeite met het herkennen en erkennen van grenzen en voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat.

Werknemers met burn-outklachten kampen bovendien vaak met vermoeidheidsklachten. Het vinden van een rem of manier om de druk te verminderen, lukt vaak niet. Het ingesleten patroon is om maar door te gaan. Mensen slapen slechter waardoor de vermoeidheid en klachten steeds verder toenemen.